Bang voor honden

Angst voor honden komt veel voor. Wie bang is voor honden kan onrustig worden of schrikken bij het zien van een hond, wil soms vluchten en zal bepaalde situaties waarin de kans groot is om honden tegen te komen, gaan vermijden. Vaak gaat dat om situaties waarin een hond u mogelijk kan bespringen, besnuffelen of bijten. Omdat het vrijwel onmogelijk is om honden compleet te vermijden, kunt u er veel last van hebben als u bang bent voor honden. Gelukkig is er wel wat aan te doen.

Fobie voor honden

Wanneer u zo bang bent voor honden dat het uw leven duidelijk beïnvloedt, is dit een vorm van een specifieke (dieren) fobie. Bij dit soort fobieën is een gedragstherapie vaak de aangewezen behandeling. Er bestaan verschillende trainingscentra en praktijken waar u terecht kunt om uw angst de baas te worden. Aarzel niet om deze stap te nemen: u bent zeker niet de enige en het kan uw leven een stuk aangenamer maken, zeker als u in een omgeving woont waar veel honden zijn.

Meer weten over hondengedrag

Als u bang bent voor honden, kan het helpen als u meer weet over hondengedrag. U kunt dan begrijpen waarom een hond bepaald gedrag vertoont, hoe uw gedrag daar invloed op heeft en wat u beter wel en niet kunt doen. Misschien heeft u geen zin om zich in honden te verdiepen, omdat u het immers geen leuke dieren vindt. Toch is dat sterk aan te raden, want het kan u helpen om u beter te voelen als u honden tegenkomt en meer zelfvertrouwen te hebben. Kijk hier voor meer informatie over hondengedrag.

Waarom reageren honden op u?

Vaak wordt gezegd dat honden kunnen voelen of ruiken dat u bang bent, en daardoor juist gaan aanvallen. Het is echter veel waarschijnlijker dat een hond aan u merkt dat u bang bent door uw gedrag. Mensen die bang zijn, gedragen zich anders: ze houden de hond bijvoorbeeld scherp in de gaten. Voor een hond is dat aanstaren een bedreiging of uitdaging. Hij voelt zich er niet prettig bij en zal daardoor eerder naar u gaan blaffen of grommen.

Ook gaan mensen die bang zijn vaak sneller lopen, wat ook vreemd is voor een hond en een uitnodiging kan zijn om mee te rennen. Een verstijfde lichaamshouding, een ingehouden adem, al dit soort lichaamstaal van mensen kan voor een hond een teken zijn dat er iets aan de hand is. Daardoor zal hij eerder zelf ook gespannen reageren. Let er dus op hoe u zich gedraagt als u bang bent voor honden.

Tips voor wanneer u met honden wordt geconfronteerd

  • Bij loslopende honden kunt u de eigenaar aanspreken en vragen de hond direct aan te lijnen. Geef hierbij ook aan dat u bang bent. Probeer het wel vriendelijk te brengen, want als de eigenaar zich aangevallen voelt is de kans kleiner dat hij zijn hond snel zal aanlijnen.
  • Staar een hond nooit aan! Een hond aanstaren betekent voor hem een uitdaging, waar de hond op in kan gaan. Probeer te focussen op zijn staart, zo kunt u ook precies zien wat de hond doet.
  • Maak geen onverwachte bewegingen, hier kan de hond op reageren.
  • Ga niet rennen. Honden vinden het leuk om ergens achteraan te rennen. Wanneer u stilstaat, stopt de hond vaak ook.
  • Dat laatste geldt ook als u aan het joggen bent: komt er een hond achter u aan, sta dan stil of ga even wandelen. U bent dan niet meer interessant voor de hond.
  • Probeer de hond zoveel mogelijk te negeren, dus: niet roepen, geen handen uitsteken of de hond proberen weg te duwen. Draai uw lichaam een beetje weg van de hond.
  • Moet u op visite bij mensen die een hond hebben, vraag hen dan vooraf of ze de hond in een andere kamer kunnen zetten of aan kunnen lijnen in de kamer. Leg uit dat u de hond eng vindt. Op die manier wordt u niet besprongen en voelt u zich veiliger. Gaat het om mensen waar u vaak komt, probeer dan rustig kennis te maken met de hond.
  • Bedenk dat honden die naar u toe komen vaak gewoon nieuwsgierig zijn of enthousiast. De meeste honden vinden mensen leuk. Aan u snuffelen is voor een hond een normale manier om kennis te maken. Als u niet reageert, lopen ze meestal door. Veel honden hebben geleerd dat ze aandacht krijgen als ze tegen iemand opspringen. Dit soort gedrag is weliswaar vervelend, maar betekent niet direct dat de hond u kwaad wil doen.

Angst bij kinderen

Ook kinderen kunnen bang zijn voor honden. Dat is vervelend, omdat ook kinderen overal honden tegen kunnen komen. Daardoor kunnen kinderen zich buiten onveilig voelen of in paniek raken bij het zien van een hond. Bovendien zal een kind dat bang is eerder gedrag vertonen dat de hond juist uitdaagt om naar het kind toe te rennen of op te springen. Kinderen rennen bijvoorbeeld vaak weg, gaan gillen of met hun armen zwaaien.

Daarom is het raadzaam om iets aan de angst voor honden te doen. U kunt dit bijvoorbeeld doen onder begeleiding van een kinderpsycholoog. Er zijn verschillende methodes om angst te bestrijden, hieronder leest u een paar voorbeelden.

Een nieuw gevoel aan de oude situatie koppelen (herconditioneren)
Hierbij leert het kind om een situatie die het eerst eng vond, steeds prettiger te vinden. Dat wordt gedaan door aan die situatie een leuke ervaring te koppelen. Bij angst voor honden wordt het kind bijvoorbeeld in een kamer geplaatst met een hond (eventueel in een hok) aan de andere kant van de kamer, zo ver weg dat het kind er niet heel angstig van wordt. Het kind krijgt vervolgens iets lekkers te eten of mag spelen met iets dat het erg leuk vindt. Iemand anders houdt intussen de hond bezig zodat deze geen aandacht aan het kind besteedt. Iedere dag wordt de hond iets dichterbij gebracht tot het kind naast de hond durft te zitten. Doordat de leuke ervaring wordt gekoppeld aan de aanwezigheid van de hond, wordt de situatie voor het kind steeds minder eng. Uiteindelijk kan het kind de angst overwinnen.

Ontspanningstherapie
Met behulp van oefeningen leert het kind eerst om zich te ontspannen. Daarna wordt het kind stapje voor stapje in contact gebracht met honden, waarbij begonnen kan worden met het alleen in gedachten nemen van een hond. Het kind kan bijvoorbeeld bedenken dat het samen met een hond in een kamer is. Vervolgens is het de bedoeling dat het kind zich ontspant. Uiteindelijk kan dit ook in aanwezigheid van een echte hond, eerst ver weg, dan dichterbij. De volgende stap wordt steeds pas genomen wanneer het kind niet meer angstig is.

Een goed voorbeeld volgen
Het kan een kind erg helpen om te kijken naar iemand die niet bang is voor honden. Wat zelfs nog beter helpt, is kijken naar iemand die wel bang is maar goed met zijn angst om kan gaan. Het kind leert zo hoe het kan reageren. Leeftijdsgenoten zijn goede voorbeeldfiguren. Ook ouders kunnen een goed voorbeeld geven. Bent u zelf bang voor honden, probeer dat dan niet voor uw kind te verbergen maar laat zien hoe u daar op een goede manier mee om kunt gaan.

Fantasie gebruiken
Door fantasie te gebruiken kan een kind soms de angst zelf overwinnen. Voorbeelden zijn een knuffeldier of een liedje, die het kind kunnen helpen wanneer het bang is.

Uitleg
Angst kan afnemen als het kind de situatie kan begrijpen. Bij kinderen die daar oud genoeg voor zijn, kan het helpen om uit te leggen waarom een hond zich op een bepaalde manier gedraagt en hoe een hond kan reageren. Als een kind weet hoe het de reactie van de hond kan beïnvloeden, heeft het meer controle over de situatie. Daardoor neemt de angst vaak af.

(Bron videoclip: Dogtime)