Melden gevaarlijke honden of situaties

Ook als een hond nog niet heeft gebeten, maar wel gevaarlijk, agressief of hinderlijk gedrag vertoont, kunt u daarvan een melding doen. Daarmee kan misschien voorkomen worden dat hij later toch een mens of dier bijt.

Dat geldt ook als een eigenaar van een hond zich hinderlijk gedraagt en u verwacht dat dit (in combinatie met de hond) tot gevaarlijke situaties voor anderen kan leiden. Hoe een eigenaar met zijn hond omgaat, kan invloed hebben op het gedrag van de hond en het risico op een bijtincident.

U kunt dit melden bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft een speciaal meldpunt voor meldingen over gevaarlijke honden. Heeft uw gemeente dat niet, dan kunt u terecht bij de afdeling Handhaving van uw gemeente.

U kunt ook terecht bij de politie. Daar kunt u bovendien meldingen doen als u denkt dat het welzijn van de hond wordt aangetast, bijvoorbeeld door het gedrag van de eigenaar tegenover de hond of in gevallen van overlast door bijvoorbeeld blaffen. Dit kan in strijd zijn met de Wet Dieren, die richtlijnen geeft over het welzijn van door mensen gehouden dieren. Maar bovendien kan een slecht welzijn van de hond, zoals pijn of frustratie, ervoor zorgen dat zijn gedrag anders wordt en hij misschien sneller agressie zal inzetten.