Aangifte doen

[Read about 'Reporting and preventing biting incidents' in English HERE]

Als een hond u of uw hond of ander dier heeft gebeten, kunt u aangifte doen. In zowel het Wetboek van Strafrecht als in de gemeentelijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staan regels waarmee tegen agressie door honden kan worden opgetreden. Het is dus raadzaam om een bijtincident te melden bij de gemeente en/of de politie. Bij minder ernstige incidenten kunt u proberen de zaak onderling te regelen met de eigenaar van de hond, als deze daar voor open staat. Bij twijfel of wanneer u zich bedreigd voelt, kunt u contact opnemen met de politie: bij minder spoed of bij twijfel via 0900-­8844 en eventueel in acute, serieus bedreigende gevallen via 112.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk na het bijtincident aangifte te doen, want de kans dat kan worden opgetreden tegen een gevaarlijke hond is dan groter. Bel dus zodra dat kan de politie; is uw dier gebeten dan kan dat ook via telefoonnummer 144. Zorg dat de politie uw aangifte of melding opneemt.

Bel in noodgevallen altijd 112, ook als een mens of dier gevaarlijk gewond is!

Wat doet u na een bijtincident

Om een bijtincident fatsoenlijk af te handelen kunt u onderstaande stappen doorlopen:

Noteer altijd gegevens.

Het is belangrijk dat u de gegevens van beide partijen noteert. Denk hierbij aan naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, WA verzekering, ras, leeftijd en inentingen van de hond. Wanneer er getuigen zijn, noteer dan ook van hen de gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres).  

Schrijf de gebeurtenis op.

Probeer de situatie zo objectief mogelijk op te schrijven, direct na het incident. Wat hebben de honden gedaan? Wat hebben de eigenaren, omstanders  of eventuele anderen dieren gedaan? Hoe heeft of hebben de honden, mensen of andere dieren hierop gereageerd en wat is er vervolgens gebeurd? Beschrijf het incident in detail. Geen detail is te veel. Denk hierbij ook aan de verwondingen, de plaats en of de hond(en) los liepen. Maak indien mogelijk foto’s en/of filmpjes.

De zaak onderling regelen.

Dit kan bij minder ernstige incidenten, de schade die de hond veroorzaakt valt in bijna alle gevallen onder de WA verzekering van de eigenaar.

Aangifte of melding doen.

Bij ernstigere incidenten kunt u aangifte doen bij de politie. Een aangifte kan worden gedaan als er een strafbaar feit is gepleegd volgens het Wetboek van Strafrecht. Is dat volgens de politie niet het geval dan kunt u tóch melding doen bij de politie. De politie moet deze melding altijd opnemen en mag dit niet weigeren. Op grond van een melding kunnen eventueel stappen worden ondernomen op basis van de gemeentelijke APV (bestuursrecht). Meer over wetgeving leest u hier.

Veel gestelde vragen over aangifte van bijtincidenten

Bij wie moet ik aangifte doen?
Aangifte doet u altijd bij de politie.

Ben ik verplicht om aangifte te doen?
Nee, u bent nooit verplicht om aangifte te doen. Maar als u de schade wilt verhalen op de eigenaar van de bijtende hond, dan stellen veel verzekeringsmaatschappijen dit wel als eis. Ook als u denkt dat de hond of eigenaar een gevaar voor de maatschappij is, of als u er geen vertrouwen in heeft dat de eigenaar het gedrag van zijn hond zal proberen te verbeteren, is het verstandig om aangifte te doen.

Ik wil aangifte doen van een bijtincident, waar moet ik op letten?
U moet zoveel mogelijk materiaal meenemen waaruit blijkt dat er een bijtincident is geweest door die specifieke hond.

De politie wil mijn aangifte niet opnemen, mogen zij weigeren?
Nee, als het om een strafbaar feit gaat (dus een misdrijf of een overtreding), is de politie verplicht om iedere aangifte op te nemen. Gaat het niet om een strafbaar feit dan kunt u altijd een melding doen.

Mijn hond is ernstig verwond of doodgebeten door een andere hond. De politie zegt dat ze er niets mee kunnen, klopt dat?
Nee, dat klopt niet. U moet wel kunnen bewijzen welke hond uw hond heeft gebeten. Maak daarom altijd ter plaatse foto’s en /of filmpjes (als dat mogelijk en veilig is), en vraag namen van mensen die het incident hebben gezien (de getuigen). Als er een ernstig bijtincident is geweest, mens, hond of ander dier, kan de overheid optreden. Er staat in de wet dat dit ook geldt als een hond een ander dier ernstig bijt.

Wat kan de overheid doen?
De gemeente kan nader onderzoek uitvoeren, en de eigenaar van de agressieve hond aanschrijven dat hij zijn hond aangelijnd en/of gemuilkorfd moet houden. Ook kan de hond in beslag worden genomen. De burgemeester zal daarna beslissen wat er met de hond moet gebeuren (bijv. aanlijngebod, muilkorf gebod, training, herplaatsing of euthanasie). De eigenaar kan hiertegen wel procederen, en soms lukt dat. Bewijs is dus altijd erg belangrijk.

Wat kan ik doen bij een onterechte aangifte tegen mijn hond?
U kunt een goede advocaat zoeken en het besluit van Justitie of gemeente aanvechten. In de correspondentie die u ofwel van de Officier van Justitie, ofwel van de gemeente ontvangt, staat aangegeven hoe u zich tegen dergelijke besluiten kunt verzetten.

Wat kan ik doen als ik zie dat iemand zijn hond opzettelijk ophitst?
Het ophitsen van een dier tegen een mens of tegen een ander dier is verboden! U kunt dus aangifte doen bij de politie. Daarvoor is wel bewijsmateriaal nodig. Met een aangifte zonder enig bewijsmateriaal kan de politie erg weinig doen. Zorg dus voor goede documentatie. Meld een incident echter ook bij de politie wanneer u geen bewijsmateriaal heeft.