Hulp bij problemen

Als uw hond angstig of agressief gedrag vertoont of veel symptomen van stress laat zien, doet u er verstandig aan om hulp in te roepen. Wacht daar niet mee tot er echt gebeten is, maar onderneem actie voordat het mis gaat. Dat is niet alleen belangrijk voor uw eigen en andermans veiligheid, maar ook in het belang van uw hond. Vaak is zulk gedrag immers een aanwijzing dat de hond zich niet fijn voelt.

De dierenarts

Een eerste stap is altijd om langs uw dierenarts te gaan. Angst en agressie kunnen namelijk veroorzaakt worden door bijvoorbeeld pijn en ziekte of een andere lichamelijke aandoening. Het is dan ook nodig om dit eerst te onderzoeken en, als er iets gevonden wordt, te behandelen.

Is uw hond gezond, dan is er waarschijnlijk sprake van een gedragsprobleem. Daarvoor kunt u overleggen met uw dierenarts welke hulp het beste ingeroepen kan worden. Dat kan de hulp van een hondengedragstherapeut zijn of van een veterinair gedragsspecialist. De meeste dierenartsen zijn zelf niet opgeleid om gedragsproblemen te behandelen, tenzij ze dat zelf naast hun studie diergeneeskunde als losse opleiding hebben gedaan.

De veterinair gedragsspecialist is een dierenarts die na de opleiding tot dierenarts nog een specialisatie heeft gevolgd over diergedrag. Er is in Nederland momenteel maar één officiële veterinaire gedragsspecialist.

Hondengedragstherapie

Een hondengedragstherapeut, ook wel ‘Kynologisch gedragstherapeut’ genoemd, is iemand die veel kennis heeft over hondengedrag en over therapiemethoden. Hij of zij kan u helpen om probleemgedrag bij uw hond op te lossen of te verminderen.

De gedragstherapeut zal daarvoor eerst het gedrag gaan onderzoeken en u veel vragen stellen over de hond. Hij of zij zal vaak het gedrag willen observeren als dat mogelijk is. Ook wordt veel informatie verzameld over het dagelijks leven van de hond, de situatie, uw eigen kennis over en ervaringen met de hond en de voorgeschiedenis.

Als er genoeg informatie is verzameld kan er een diagnose gesteld worden: wat veroorzaakt het gedrag, waarom vertoont de hond dit gedrag, wat levert het hem op? Als dat is vastgesteld kan de therapeut inschatten of het gedrag veranderd kan worden en wat daarvoor geschikte methodes zijn. Hij of zij zal een trainingsplan voor u maken en u daarmee begeleiden. U bent in de meeste gevallen zelf degene die de training uitvoert, tenzij de hond bij de therapeut intern wordt opgenomen en getraind. Ook dan zult u zelf ook nog met de hond aan het werk moeten als de therapeut de basis heeft gelegd.

Vaak zal de therapeut ook veranderingen voorstellen in de manier waarop u met de hond omgaat of hoe het dagelijks leven van de hond eruitziet. In sommige gevallen zal zo’n aanpassing al heel veel verschil kunnen maken!

Soms zal een gedragstherapeut moeten concluderen dat het gedrag van uw hond te gevaarlijk is of dat het vermoedelijk niet zal lukken het gedrag te veranderen. Eventueel kunt u nog doorgestuurd worden naar een veterinair gedragsspecialist. Ook kan uw hond naast gedragstherapie gedragsmedicatie voorgeschreven krijgen.

In een enkel geval kan u het advies krijgen om de hond te laten inslapen. Ook kan het zijn dat er wel mogelijkheden lijken te zijn voor de hond, maar dat het beter is de hond te herplaatsen omdat het in uw situatie niet haalbaar of te gevaarlijk is, bijvoorbeeld met kleine kinderen of omdat u te weinig tijd heeft. Dit is niet leuk om te horen, maar besef wel dat een therapeut zo’n advies niet snel zal geven. Leg het daarom niet zomaar naast u neer.

Wat is een goede gedragstherapeut?

Het beroep ‘hondengedragstherapeut’ of ‘kynologisch gedragstherapeut’ is niet beschermd. Dat betekent dat iedereen zich zo mag noemen, of hij nou wel of geen opleiding, kennis en ervaring heeft. Uiteraard is het wel degelijk van belang dat een gedragstherapeut een gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd. Bovendien moet deze zich steeds bijscholen, want door onderzoek komt er steeds nieuwe informatie beschikbaar en worden er nieuwe methodes ontwikkeld. Een verkeerde diagnose en aanpak kan het probleemgedrag verergeren en er kunnen dan gevaarlijke situaties ontstaan. Ga dus nooit met zomaar iemand in zee, zeker niet als het gaat om agressie!

Informeer of en waar de gedragstherapeut die u wilt inhuren een opleiding heeft gevolgd. In Nederland is een aantal instellingen waar men een gedegen opleiding tot hondengedragstherapeut kan volgen. Dit zijn DogVision, de Martin Gaus Academie, Annorlunda en Aeres Training Centre Barneveld. Voorheen gaf ook O&O een opleiding tot hondengedragstherapeut.

Er zijn vier organisaties waarbij gediplomeerde gedragstherapeuten zich kunnen aansluiten:

  • Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden NVGH 
  • Certipet 
  • Stichting Platform van Professionele Diergedragsdeskundigen SPPD
  • Quiebus

Zoekt u een gedragstherapeut dan zijn dit goede startpunten.

Meer informatie over gedragstherapie en waar u een gediplomeerde hondengedragstherapeut kunt vinden leest u in ons artikel over ‘Gedragstherapie voor de hond’ op licg.nl.