Copyright

Het LICG staat voor onafhankelijke, betrouwbare informatie over het houden van huisdieren en alle aspecten die in dat kader relevant zijn. De informatie op deze website en in de producten van het LICG is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door veel partners te raadplegen en door toetsing door externe deskundigen. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend (zie disclaimer).

Op alle teksten rust copyright.
Gebruik voor particuliere doeleinden staan wij echter toe, mits u een bronvermelding opneemt, namelijk:

  • Bij stukjes van minder dan 250 woorden: “Bron: www.minderhondenbeten.nl”.
  • Betreft het een stuk tussen 250 en 500 woorden: “Bron: LICG Minderhondenbeten. Het LICG geeft onafhankelijke, betrouwbare informatie over het voorkomen van bijtincidenten en alle aspecten die in dat kader relevant zijn. De informatie is beschikbaar via www.minderhondenbeten.nl."
  • Bij stukken langer dan 500 woorden dient u vooraf contact op te nemen met het LICG (u kunt het LICG bereiken via info@licg.nl).

Het overnemen van informatie of afbeeldingen van het LICG voor zakelijke of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het LICG.

Voor het overnemen van informatie of afbeeldingen van het LICG voor journalistieke of anderszins informerende doeleinden dient u vooraf contact op te nemen met het LICG (info@licg.nl).