Wat is agressie

Agressie is natuurlijk gedrag voor elk zoogdier. Het is nodig om bijvoorbeeld zich te verdedigen, voedsel te bemachtigen, jongen te beschermen of de concurrentie te lijf te gaan en zo de mogelijkheid te krijgen om zich voort te planten. Agressie is dus heel normaal gedrag dat noodzakelijk is om te overleven.

Agressie is niet alleen bijten en vechten; ook dreiggedrag valt onder ‘agressief gedrag’. Dreiggedrag is waarschuwend gedrag dat in feite bedoeld is om een gevecht te voorkomen. Voorbeelden zijn het laten zien van de tanden of grommen.

Het doel van agressie

De belangrijkste doelen waarvoor een hond agressie inzet, zijn grofweg te verdelen in drie categorieën:

  1. Verdediging, bijvoorbeeld wegens angst, pijn, het verdedigen en behouden van voorwerpen, voer, een bepaalde plaats, zijn territorium of zijn eigenaar. Het doel van de agressie is om de ander te verjagen of op afstand te houden. Dit is verreweg de meest voorkomende reden van agressief gedrag.
  2. Competitie bij het verkrijgen van belangrijke zaken, zoals een voorwerp, voer, een partner of een fijne plek. Het doel is om de ander verjagen of te dwingen het belangrijke item op te geven: om te winnen.
  3. Prooiagressie, het jagen op en bemachtigen van voedsel. Het doel is om de ander te pakken en doden.

Dit zijn allemaal normale vormen van agressie, die een natuurlijk doel hebben

Een enkele keer komt het voor dat een hond agressie inzet zonder dat daar een reden voor is of lijkt te zijn, zomaar uit het niets. Dat kan veroorzaakt worden door een medische oorzaak, zoals een hersentumor. Dit is een abnormale vorm van agressie.

Grommen en ander dreiggedrag

Dreigen, zoals tanden laten zien en grommen, wordt vaak gezien als negatief, ongewenst gedrag. Maar in feite is het heel prettig als een hond dreigt en gromt wanneer hij iets vervelend vindt of als hij zich bedreigd voelt. Met dat dreiggedrag geeft hij zijn grenzen aan en laat hij weten wat hij voelt. Wij hebben dan de mogelijkheid om iets te veranderen en zo te voorkomen dat er gebeten wordt.

Mensen leren hun kinderen om er niet meteen op los te slaan als iets hen niet zint, maar om conflicten met woorden op te lossen. Een hond die gromt, probeert een conflict op zijn manier met woorden op te lossen. Als daar niet naar geluisterd wordt en de vervelende situatie of bedreiging blijft bestaan of wordt zelfs erger, dan kan hij uiteindelijk gaan bijten.